Cerber Financemore_vert

Cerber Finance

Cerber Financeclose

Cerber Finance jest spółką akcyjną zajmującą się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B), zarówno pierwotnych jak i wtórnych, oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Spółka powstała w 2015 roku.

Cerber Finance posiada 100% udziałów s półce zależnej Pro Invest Finanse, która zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi (B2C). W tym zakresie Cerber Finanse zajmuje się przede wszystkim finansowaniem i poszukiwaniem finansowania dla spółki zależnej.

Wszystkie nasze działania są w pełni profesjonalne i prowadzone według najwyższych branżowych standardów oraz w zgodzie z przepisami prawa. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która gwarantuje skuteczność i wysoką jakość obsługi.

Pro Investmore_vert

Pro Invest

Pro Investclose

Firma Pro Invest Finanse zajmuje się zarządzaniem i windykacją portfeli wierzytelności detalicznych i należy do dynamicznie rozwijających się spółek. Istnieje od 2014 roku, a pod jej skrzydłami pracują tylko szanowani profesjonaliści. Pro Invest Finanse jest spółką zależną Cerber Finance, która zajmuje się przede wszystkim jej finansowaniem.

Według profesjonalnych prognoz Pro Invest Finanse jest bardzo dobrze rokującą spółką na rynku B2C. Jesteśmy zainteresowani nabywaniem kolejnych portfeli wierzytelnościowych, jeżeli spełniają one odpowiednie standardy wyceny. Jesteśmy więc firmą o ambitnych planach na przyszłość.

Technology Spacemore_vert

Technology Space

Technology Spaceclose

Technology Space S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań, które mają na celu pomóc przedsiębiorstwom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne, tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane. W ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area Network oraz systemy wysokiej dostępności.

Kluczowy kapitał firmy to wysokiej klasy wyspecjalizowana kadra, pracująca z najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi. Oferujemy najlepsze rozwiązania sprzętowe i programowe w celu stworzenia kompletnych i skalowanych systemów, będących odzwierciedleniem potrzeb biznesowych Klienta. Naszą misją jest dostarczenie najwyższej jakości rozwiązań klientom oraz zapewnienie satysfakcji z pracy naszym pracownikom. Zaangażowanie i perfekcjonizm w działaniu pozwalają nam utrzymać i ugruntować pozycję lidera branży IT.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwalają doskonale rozumieć specyfikę poszczególnych branż. Dzięki temu idealnie dobieramy rozwiązania do konkretnych projektów informatycznych. Jesteśmy managerem naszych ekspertów na rynku pracy, proponujemy im udział w najbardziej prestiżowych projektach IT. Nasz model biznesowy opraliśmy na indywidualnym podejściu do Klienta, a także szybkości raz elastyczności działania. Dzięki temu skutecznie i natychmiastowo realizujemy każde zadanie.

Presto Kominymore_vert

Presto Kominy

Presto Kominyclose

Firma "Presto" producent systemów kominowych powstała w 2004 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w maju 2012 roku przekształciła się w spółkę akcyjną i obecnie nosi nazwę "Presto" S.A. W tym smamym roku debiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku New Connect. W 2007 roku firma zakupiła dużą działkę w Dębe koło Warszawy. W pierwszej fazie zbudowano magazyn centralny, a wiosną 2011 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby, którą ukończono w 2012 roku. Od samego początku działalności firma "Presto" stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz sukcesywne poszerzanie oferty handlowej. W ofercie firmy "Presto" znajdują się kominy przeznaczone do: kotłów gazowych z otwartą (atmosferycznych) i zamkniętą komorą spalania, olejowych, opalanych paliwem stałym (koks, węgiel, drewno), a także kominków i wkładów kominkowych. Oferta firmy obejmuje również elementy do budowy kominów przeznaczonych do kotłów kondensacyjnych. Systemy kominowe "Presto" są łatwe i szybkie w montażu. Firma "Presto" oferuje również elementy do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Kominy te wykonane są z pustaków keramzytobetonowych, umożliwiających bardzo szybki montaż na budowie. Misją firmy jest edukacja przyszłych inwestorów w zakresie nowych technik kominowych i produkcja nowoczesnych kominów. Produkty firmy są jednym z elementów nowych ekologicznych technik grzewczych. Firma "Presto" prowadzi sprzedaż poprzez stale powiększającą się sieć dystrybutorów na terenie całej Polski. Zdobywa nowe rynki zbytu także poza granicami kraju. Ważnym elementem działań firmy jest dobrze przemyślna i skutecznie prowadzona polityka marketingowa. "Presto" uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio, wraz ze swoimi partnerami handlowymi, w ważnych polskich i zagranicznych imprezach targowych. Prowadzi akcje edukacyjne organizując lub uczestnicząc w szkoleniach i zajęciach praktycznych przeznaczonych dla profesjonalistów. W ten sposób wyszkolone osoby otrzymują certyfikaty wysoko kwalifikowanych doradców technicznych i wykonawców w zakresie pełnej wiedzy na temat prawidłowego doboru, budowy i eksploatacji systemów kominowych.

Minox S.A.more_vert

Minox S.A.

Minox S.A.close

Firma Minox S.A., jest jednym z większych w województwie mazowieckim dystrybutorów materiałów budowlanych i wykończeniowych. Od 15 lat Spółka stale się rozwija, a także żywo reaguje na zmieniające się realia rynku oraz potrzeby swoich klientów. Z oferty Spółki korzystają zarówno inwestorzy indywidualni, jak i podwykonawcy firm developerskich. Obecnie główny obszar działania Minox S.A. to dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak materiały ścienne i elewacyjne, pokrycia dachowe, okna PCV i drewniane, materiały wykończeniowe oraz produkty do wyposażenia wnętrz. Głównymi dostawcami firmy są m.in.: Wienerberger Ceramika Budowlana, Monier, Certus Technologie Budowlane, Norgips, Rockwool, H+H Polska. Ponadto firma współpracuje z około 90 innymi znaczącymi dostawcami, zapewniając tym samym swoim klientom ciągłość i terminowość dostaw. Jednym z priorytetów Spółki jest stałe utrzymywanie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Dystrybuowane materiały budowlane są atestowane oraz produkowane na bazie surowców naturalnych, co czyni je ekologicznymi i zdrowymi. Spółka świadczy także usługi kosztorysowania i poradnictwa budowlanego oraz prowadzi działalnością szkoleniową na rzecz współpracujących z nią firm wykonawczych. Dysponując specjalistycznymi samochodami samowyładowczymi z dźwigami oferuje ponadto usługi transportowe wraz z rozładunkiem. W styczniu 2010 roku Minox S.A. podpisała umowę z wiodącą na rynku materiałów budowlanych Grupą Zakupową PSB. Jest to największa i najszybciej rozwijająca się sieć hurtowni materiałów budowlanych w Polsce. Dzięki temu Spółka znacznie poszerzyła swoją ofertę oraz otrzymała zdecydowanie lepsze warunki zakupu towarów, zarówno pod względem cen jednostkowych jak i terminów płatności. Obecnie Minox to dwa duże oddziały oraz market budowlany "PSB-Mrówka". Wszystkie placówki zlokalizowane są na terenie Warszawy, osiedle Białołęka.

Fast Finance S.A.more_vert

Fast Finance S.A.

Fast Finance S.A.close

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie. Nabywając taki pakiet Fast Finance staje się, na podstawie umowy cesji, jego właścicielem i otrzymuje prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania wierzytelności. Podejmując się monitoringu i odzyskiwania wierzytelności na zlecenie Fast Finance prowadzi działania w imieniu naszych kontrahentów, zmierzając do szybkiego i skutecznego odzyskiwania należności. Fast Finance wyróżnia indywidualne traktowanie dłużnika i dostosowanie spłat do jego możliwości, wieńczone elastycznie uzgodnionym harmonogramem spłat. Podejmując wszelkie działania windykacyjne zawsze dbamy o dobre imię naszych kontrahentów. Eliminując do minimum ryzyko, Fast Finance kieruje się wypracowanymi standardami w procesie zakupu, analizy i restrukturyzacji wierzytelności. Szczególny nacisk w procesie oceny wierzytelności kładziony jest na takie kluczowe czynniki jak: data zwarcia umowy, ostania spłata, kroki prawne, jakie były podejmowane w celu odzyskania długu, jakość dokumentacji oraz przedmiot umowy. Fast Finance to firma obecna na rynku od 2004 roku. Działając w oparciu o zasady dobrych praktyk i normy etyczne Spółka w ciągu siedmiu lat swojej działalności zyskała renomę i ugruntowaną pozycję na rynku. Historia wyróżnia Spółkę w aspekcie dynamiki rozwoju na tle konkurencji. W lutym 2008r. Fast Finance Sp. z o. o. została przekształcona w Fast Finance S.A. 6 maja 2008 roku debiutowała na rynku New Connect, a 30 marca 2010 nastąpiło przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW.

Global-Trans Sp. z o.o.more_vert

Global-Trans Sp. z o.o.

Global-Trans Sp. z o.o.close

Global-Trans Sp. z o.o. to solidny przewoźnik specjalizujący się w transporcie chemicznych substancji płynnych. Działa od 2015 roku, dostarczając zamówienia w najdalsze zakątki Polski i Europy. Atutami spółki są jakość i bezpieczeństwo. Samochody spółki spełniają najbardziej rygorystyczne normy przewozu towarów, a doświadczeni kierowcy dają gwarancję dostarczenia substancji na czas i bez problemów. Spółka oferuje przewóz chemicznych substancji płynnych.

Silesia One S.A.more_vert

Silesia One S.A.

Silesia One S.A.close

Silesia One S.A. jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoją działalność w segmencie private equity i venture capital w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada aktywne inwestycji kapitałowych. Przykładowe obszary i cele inwestycyjne Emitenta to: spółki we wczesnej fazie rozwoju, potrzebujące dokapitalizowania, spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) - z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, spółki o dużych wahaniach notowań, spółki po znacznie przecenione, spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, spółki z obszaru e-commerce, nowych technologii oraz usług mobilnych. Inwestycje Spółka planuje przeprowadzać na GPW w Warszawie, NewConnect i giełdach zagranicznych. Inwestycje Spółki będą dokonywane w oparciu o analizę fundamentalną. Dokonując inwestycji brane będą pod uwagę m.in. wycena, analiza sytuacji w spółce na podstawie komunikatów rynkowych, wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Zarząd nie wyklucza inwestycji na rynku Forex, ale suma wszystkich inwestycji nie przekroczy 25% kapitałów emitenta.

M-Trans S.A.more_vert

M-Trans S.A.

M-Trans S.A.close

Spółka M-Trans S.A. posiada 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług transportowych, dysponuje nowoczesnym taborem, oferuje przewozy towarów oraz materiałów budowlanych, rozładunek, załadunek, obsługę budowy i innych firm, transport kontenerów, maszyn, urządzeń, transport drobnicowy, przesyłek paletowych, przesyłek dłużycowych i przestrzennych.

Minox S.A.close

close