Rynek spółek giełdowych przechodzi rozkwit od czasu przemian ustrojowych na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Jego rozwój zrodził potrzebę powstania takich firm, jak Astoria Capital, zajmujących się wspieraniem w zakresie finansowym i organizacyjnym małych i średnich spółek.


Nasze Inwestycje

29.12.2016 r.

Spółka nabyła 448000 akcji spółki Silesia One S.A stanowiących 47,66% udziału w kapitale i dających 47,66% głosów na WZA.

05.09.2016 r.

Objęcie 20. 000 akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 2. 000 zł spółki Generalny Wykonawca S.A specjalizującej się w budownictwie i wykończeniach deweloperskich.

26.07.2016 r.

Nabycie udziałów w spółce ESTATE SERVICE S. A. specjalizującej się w pośrednictwie nieruchomościami.

05.05.2016 r.

Spółka nabyła 831.498 szt. akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł po cenie 0,11 zł spółki Technology Space S.A., działający w branży IT.

29.04.2016 r.

Przystąpienie do spółki Global Trans sp. z. o. o. objęcie 1.400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział o łącznej wartości 70.000 zł. Spółka działa w branży transportowej.

04.04.2016 r.

Udzielenie finasowania dłużnego spółce Technology Space S.A.

08.12.2015 r.

Spółka nabyła 1 000 000 szt. akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł i po cenie emisyjnej 0,82 zł za każdą akcje spółki Cerber Finance S. A.

Spóła zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi oraz windykacją na zlecenie (Inkaso).

05.11.2015 r.

Nabycie 2.000 udziałów spółki Pro Invest Finanse sp. z o. o. Spółka specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami detalicznymi.

Zakończone inwestycje

08.12.2015 r.

Zbycie 2.000 udziałów spółki Pro Invest Finanse sp. z. o. o.