Astoria Capital sp. z o.o. jest spółką inwestycyjną, której działalność koncentruje się na budowaniu portfela spółek – głównie małych i średnich – poprzez wspieranie ich finansowo, organizacyjnie i realizacyjnie na różnych płaszczyznach działalności. AC inwestuje również w wyselekcjonowane podmioty niepubliczne. Specjalnością firmy jest świadczenie usług na rynku kapitałowym oraz pośrednictwo finansowe.

Spółka działa prężnie w kooperacji z partnerami z różnych branż, co zwiększa skuteczność działań na rynku. Naszym celem jest wspieranie innych spółek w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Nasza wykwalifikowana kadra opiera swoje działania m.in. na zasadach Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz na obowiązujących przepisach prawa.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Karpiński – Prezes Zarządu
Jarosław Karpiński – Wspólnik
Jakub Bezdziek – Wspólnik
Piotr Karpiński – Wspólnik
Marlena Karpińska – Wspólnik